Actueel lesmateriaal voor lesmethodes Engels van Malmberg

Welkom op de blogspot Engels van uitgeverij Malmberg voor gebruikers van All right!, Realtime en Of Course! U vindt hier actuele video's voorzien van opdrachten, voor verschillende vaardigheden en op verschillende ERK-niveaus. Leuk én leerzaam om de les mee te beginnen of af te sluiten!
Daarnaast maakt Malmberg verschillende keren per jaar een actuele leesopdracht voor Engels, afwisselend op niveau A2, B1 en B2. U vindt ze hier.

donderdag 8 januari 2015

Een reus onder de vulkanen

De Bárdarbunga-vulkaan is de grootste vulkaan van IJsland. Hij ligt onder een grote gletsjer. Hij is al sinds afgelopen augustus actief, maar vooralsnog vooral onder het ijsoppervlak. Wel borrelt er aan alle kanten lava uit. Als hij echt explodeert kan hij een groot gevaar vormen voor de volksgezondheid en een gifwolk over een groot deel van Europa verspreiden.

Om een idee te krijgen hoe lang de uitbarsting nog zal aanhouden, is het van belang om de lava zelf onder de loep te nemen. Alleen de lava kan vertellen hoe gevaarlijk de uitbarsting kan zijn. De laatste tijd wordt er vaak bericht over de lopende onderzoeken in het gebied.

Lees eerst de opdrachten. Bekijk dan het filmpje.


  1. Welke vier mogelijke gevolgen van vulkaanuitbarstingen worden er genoemd?

  2. Hoe komt het dat hete magma opstijgt?

  3. Wat is het verschil tussen effusive lava flows en eruptive lava flows? Heeft de Bárdarbunga tot nog toe effusive of eruptive lava flows?

  4. Wat wordt er bedoeld met de opmerking dat de caldera ‘can act like a plug’?

Extra woordenoefening
  1. Wat betekent cataclysmic? Je hoort het in de zin: ‘Not all eruptions are cataclysmic.

  2. Wat is de Engelse uitdrukking voor ‘de weg van de minste weerstand’?

  3. Luister naar de laatste zin: The volcano can literally blow it’s top. Zoek op wat het betekent als je over iemand zegt: When he found out, he just blew his top.