Actueel lesmateriaal voor lesmethodes Engels van Malmberg

Welkom op de blogspot Engels van uitgeverij Malmberg voor gebruikers van All right!, Realtime en Of Course! U vindt hier actuele video's voorzien van opdrachten, voor verschillende vaardigheden en op verschillende ERK-niveaus. Leuk én leerzaam om de les mee te beginnen of af te sluiten!
Daarnaast maakt Malmberg verschillende keren per jaar een actuele leesopdracht voor Engels, afwisselend op niveau A2, B1 en B2. U vindt ze hier.

donderdag 5 februari 2015

Jonathan Tobon Ruiz

Jonathan Tobon Ruiz werd afgelopen week als held onthaald: he was hailed as a hero. Waarom dat zo is, zie je in het filmpje.

De volgende woorden kunnen je helpen de verslaggever beter te begrijpen:

gas truck - tankauto
maternity hospital - kraamkliniek
blast - explosie
rubble - puin
blast site - plaats van explosie

Lees eerst de vragen. Bekijk dan het filmpje.


  1. Waar was deze explosie?

  2. Wat is er precies gebeurd?

  3. Wat heeft Jonathan toen gedaan?

  4. Welke beloning heeft Jonathan ontvangen?

  5. Op welke datum was deze explosie?

  6. Hoeveel doden en gewonden zijn er gevallen?

  7. Wat is de vermoedelijke oorzaak van de explosie?


Extra woordjesoefening

He displayed a lot of courage in helping others regardless of the risks.
  1. Wat betekenen de onderstreepte uitdrukkingen?

  2. Wat betekent de hele zin?

  3. Maak een nieuwe zin met de tweede uitdrukking.