Actueel lesmateriaal voor lesmethodes Engels van Malmberg

Welkom op de blogspot Engels van uitgeverij Malmberg voor gebruikers van All right!, Realtime en Of Course! U vindt hier actuele video's voorzien van opdrachten, voor verschillende vaardigheden en op verschillende ERK-niveaus. Leuk én leerzaam om de les mee te beginnen of af te sluiten!
Daarnaast maakt Malmberg verschillende keren per jaar een actuele leesopdracht voor Engels, afwisselend op niveau A2, B1 en B2. U vindt ze hier.

donderdag 25 juni 2015

A Kid Like Me

Een toneelgezelschap in Adelaide heeft de voorstelling A Kid Like Me gemaakt over problemen waar jongeren mee kunnen worstelen.

Lees eerst de vragen. Bekijk dan het filmpje.


  1. Hoeveel verschillende thema’s komen aan bod in zo’n voorstelling?

  2. Leg uit wat de onderstreepte uitdrukking betekent:
    “I think what we’re trying to do is also raise awarenes and just help kids”

  3. Hoe worden de bezoekers van deze voorstellingen volgens de acteurs geholpen?