Actueel lesmateriaal voor lesmethodes Engels van Malmberg

Welkom op de blogspot Engels van uitgeverij Malmberg voor gebruikers van All right!, Realtime en Of Course! U vindt hier actuele video's voorzien van opdrachten, voor verschillende vaardigheden en op verschillende ERK-niveaus. Leuk én leerzaam om de les mee te beginnen of af te sluiten!
Daarnaast maakt Malmberg verschillende keren per jaar een actuele leesopdracht voor Engels, afwisselend op niveau A2, B1 en B2. U vindt ze hier.

donderdag 22 oktober 2015

At the LA Zoo

De dierentuin in LA heeft een nieuwtje.

Lees eerst de opdrachten. Bekijk dan het filmpje.Beantwoord de vragen schriftelijk of bespreek de antwoorden in de groep.
  1. Wat is het nieuwtje?

  2. Wat betekent het onderstreepte woord: "... running around in its enclosure ..."?

  3. Waar tref je deze giraffes voornamelijk in het wild aan?

  4. Welke 3 oorzaken worden er genoemd voor het feit dat giraffes een bedreigde soort zijn?


Extra luister- en schrijfopdracht
Bekijk het filmpje nog eens. Maak tijdens het kijken aantekeningen voor de volgende opdracht.
  1. Noteer alle cijfers die je hoort, zoals data, gewicht, lengte, enz.

  2. Maak een paspoort voor de nieuwe inwoner van Los Angeles. Neem alle gegevens op die je bij punt 1 hebt genoteerd. Gebruik ook je antwoorden op de vorige vragen. Je mag ook aanvullende informatie verzinnen.