Actueel lesmateriaal voor lesmethodes Engels van Malmberg

Welkom op de blogspot Engels van uitgeverij Malmberg voor gebruikers van All right!, Realtime en Of Course! U vindt hier actuele video's voorzien van opdrachten, voor verschillende vaardigheden en op verschillende ERK-niveaus. Leuk én leerzaam om de les mee te beginnen of af te sluiten!
Daarnaast maakt Malmberg verschillende keren per jaar een actuele leesopdracht voor Engels, afwisselend op niveau A2, B1 en B2. U vindt ze hier.

donderdag 11 juni 2015

MagnaCarta's 800th Anniversary

Binnenkort is het precies achthonderd jaar geleden dat de Magna Carta werd ondertekend.
Het filmpje gaat in op de gebeurtenissen die daaraan voorafgingen.

Lees eerst de opdrachten. Bekijk dan het filmpje. Maak desgewenst aantekeningen om de opdrachten beter te kunnen doen.Beantwoord de vragen schriftelijk of bespreek de antwoorden in de groep.
 1. Van wanneer tot wanneer was John koning van Engeland?

 2. Wat was King Johns bijnaam?

 3. Over king John wordt gezegd: He was known as cruel and spiteful and jealous and vain. Onderstreep de bijvoeglijk naamwoorden. Leg uit (of zoek op) wat ze betekenen. Nu begrijp je vast ook king Johns bijnaam.

 4. The Barons are revolting.
  Hoe begrijpt King John revolting in eerte instantie?
  En hoe is het bedoeld?

 5. In welk jaar hadden de edelen genoeg van King Johns manier van regeren?

 6. Wat gebeurde er op 15 juni in Runnymede?

 7. Wat is de Magna Carta?

 8. Welke belangrijke documenten uit latere eeuwen kunnen in verband gebracht worden met de Magna Carta? Noem er ten minste twee.