Actueel lesmateriaal voor lesmethodes Engels van Malmberg

Welkom op de blogspot Engels van uitgeverij Malmberg voor gebruikers van All right!, Realtime en Of Course! U vindt hier actuele video's voorzien van opdrachten, voor verschillende vaardigheden en op verschillende ERK-niveaus. Leuk én leerzaam om de les mee te beginnen of af te sluiten!
Daarnaast maakt Malmberg verschillende keren per jaar een actuele leesopdracht voor Engels, afwisselend op niveau A2, B1 en B2. U vindt ze hier.

donderdag 11 juni 2015

Paternosters

Als gevolg van nieuwe regelgeving verdwijnen binnenkort in Duitsland misschien alle paternosters uit de gebouwen. Paternosters? In een van de gebouwen van de universiteit van Sheffield zit ook zoiets. Tom Scott neemt een kijkje.

Lees eerst de opdrachten. Bekijk dan het filmpje.Beantwoord de vragen schriftelijk of bespreek de antwoorden in de groep.
  1. Luister naar de uitleg die Tom van een paternoster geef. Vul de ontbrekende woorden in:
    It is an open .......................................... shaft with a series of .......................................... carriages going round and round and round in it on a .......................................... ..........................................
    Wat betekenen de woorden die je hebt ingevuld?

  2. Hoeveel verdiepingen heeft het gebouw waar Tom is?

  3. Voor welke mensen zijn paternosters inaccessible (niet toegankelijk)?

  4. Waarom worden paternosters niet langer in gebouwen geïnstalleerd?

  5. Waarom moet Tom uit de paternoster stappen voordat die helemaal boven is? Noem ten minste 2 redenen.