Actueel lesmateriaal voor lesmethodes Engels van Malmberg

Welkom op de blogspot Engels van uitgeverij Malmberg voor gebruikers van All right!, Realtime en Of Course! U vindt hier actuele video's voorzien van opdrachten, voor verschillende vaardigheden en op verschillende ERK-niveaus. Leuk én leerzaam om de les mee te beginnen of af te sluiten!
Daarnaast maakt Malmberg verschillende keren per jaar een actuele leesopdracht voor Engels, afwisselend op niveau A2, B1 en B2. U vindt ze hier.

donderdag 8 oktober 2015

Afghanistan

Vluchtelingen: iedereen heeft het erover en iedereen vindt er wat van. Het is ook een ingewikkeld onderwerp.
Wist jij bijvoorbeeld dat Afghanistan al jaren een zeer gevaarlijk gebied is en een kwart van de vluchtelingen wereldwijd uit Afghanistan komt? In al die jaren zijn al veel gezinnen het land ontvlucht vanwege al het geweld en het gevaar.

Deze woorden en uitdrukkingen kunnen je helpen het filmpje beter te begrijpen:
upheaval = a period of change that causes a lot of conflict, confusion, anger, etc.
from afar = from a great distance
displaced people = people who have been forced to leave the area/country where they live
to make ends meet = to pay for the things that you need to live when you have little money
destitution = being very poor; extreme poverty
profound = very great; significant


Lees eerst de opdrachten. Bekijk dan het filmpje.

 1. Luister goed en noteer alle cijfers/aantallen die je hoort. Schrijf ook op waar die cijfers/aantallen op slaan.

 2. Leg uit wat de volgende uitspraak betekent:
  Generations have grown up in exile.”

 3. Volgens het filmpje gaat minder dan de helft van de Afghaanse vluchtelingenkinderen naar school.
  - Hoe zeg je in het Engels: “minder dan de helft”?
  - Noteer de drie redenen waarom veel Afghaanse vluchtelingenkinderen niet naar school gaan.

 4. Leg uit wat de volgende uitspraak betekent:
  “For those children who were in school the effect is profound.”

 5. Luister goed naar de laatste zin:
  When these Afghan refugee children return, their legacy of learning will be felt across generations.”
  Bespreek in kleine groepje of met de hele groep wat hiermee wordt bedoeld.