Actueel lesmateriaal voor lesmethodes Engels van Malmberg

Welkom op de blogspot Engels van uitgeverij Malmberg voor gebruikers van All right!, Realtime en Of Course! U vindt hier actuele video's voorzien van opdrachten, voor verschillende vaardigheden en op verschillende ERK-niveaus. Leuk én leerzaam om de les mee te beginnen of af te sluiten!
Daarnaast maakt Malmberg verschillende keren per jaar een actuele leesopdracht voor Engels, afwisselend op niveau A2, B1 en B2. U vindt ze hier.

donderdag 24 maart 2016

Daylight Saving Time

In many European countries, Easter Sunday marks the start of Daylight Saving Time.
Jesse asks if it's pointless or not.

pointless = having no meaning, purpose or effect

First read the assignment. Next watch the video. Take notes to help you do the assignment.


  1. According to Jesse, who invented the custom of Daylight Saving Time?

  2. Why did the inventor of Daylight Saving Time want an extra hour in the summer?

  3. Who were against Daylight Saving Time for a long time?

  4. Does Daylight Saving Time save energy?

  5. Is Daylight Saving Time pointless? What does Jesse think? What do you think?

Here's another video assignment about Daylight Saving Time.