Actueel lesmateriaal voor lesmethodes Engels van Malmberg

Welkom op de blogspot Engels van uitgeverij Malmberg voor gebruikers van All right!, Realtime en Of Course! U vindt hier actuele video's voorzien van opdrachten, voor verschillende vaardigheden en op verschillende ERK-niveaus. Leuk én leerzaam om de les mee te beginnen of af te sluiten!
Daarnaast maakt Malmberg verschillende keren per jaar een actuele leesopdracht voor Engels, afwisselend op niveau A2, B1 en B2. U vindt ze hier.

vrijdag 24 juni 2016

Bregrets

Last Thursday, Britain voted to leave the European Union. This video was shot the next day.

First read the assignment. Next watch the video. Make notes to help you do the assignment.


  1. How did Mandy vote?

  2. How does she feel about her vote now?

  3. How does she explain her feelings about the outcome of the referendum?

  4. How did Mandy's sisters and parents vote?